CÔNG NGHỆ

Phân loại odf quang 48 port

Đi bên cạnh những loại odf phổ biến như 2fo, 4fo, 8fo, 12fo, 24fo… odf quang 48fo cũng nằm trong những sự lựa chọn phổ biến của khách hàng. Có […]