Đất trong diện quy hoạch quận thanh trì có được tặng hay không?

Quy hoạch quận thanh trì hay thực chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiệu quả là nhiệm vụ hàng đầu của ủy ban nhân dân quận và thành phố. Thanh Trì với những dự án quy hoạch mới về đầu tư xây dựng mang đến nhiều đổi mới trong diện mạo khu vực. Dự án quy hoạch ảnh hưởng đến quyền lợi đất đai của người dân trong khu vực. Việc tặng đất, chuyển nhượng hay buôn bán đất nằm trong quy hoạch được nhà nước quản lý rất nghiêm ngặt. Dưới đây là quy định về việc tặng đất trong quy hoạch quận thanh trì mà công dân cần nắm rõ.

Quy định về việc tặng đất quy hoạch quận thanh trì

Kế hoạch quản lý và sử dụng đất quận thanh trì được ủy ban nhân dân quận công bố hàng năm. Trường hợp đất nằm trong diện quy hoạch nhưng chủ sở hữu muốn chuyển nhượng hay tặng cho con cái, anh em, người thân nhưng đang loay hoay về những quy định thủ tục, vấn đề tặng có được phép hay không?

Căn cứ theo luật đất đai 2013, đất nằm trong diện quy hoạch có 2 trường hợp:

  • Đất nằm trong diện quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng hàng năm của quận huyện thì quyền sử dụng đất của chủ sở hữu vẫn được giữ nguyên. Công dân có quyền chuyển nhượng theo quy định.
  • Đất nằm trong diện quy hoạch nhưng đã có kế hoạch sử dụng hàng năm được phê duyệt và công khai thì vẫn được chuyển nhượng và tặng. Nhưng không được phép xây mới, cơi nới sửa chữa công trình… thực hiện thu hồi và đền bù theo quy định.

Điều kiện để chuyển nhượng và tặng đất nằm trong dự án quy hoạch quận thanh trì:

  • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trừ khoản 3 điều 186 và trường hợp thừa kế khoản 1 điều 168.
  • Đất không có tranh trấp pháp lý.
  • Đất nằm trong thời hạn sử dụng đất.
  • Đất không bị kê biên tịch thu thi hành án.

Việc chuyển nhượng và tặng đất cần thực hiện tại cơ quan chức năng từ thời điểm đăng ký sổ địa chính. Soạn thảo hồ sơ theo quy định và nộp tại phòng tiếp nhận hồ sơ quận.

Xác định thông tin quy hoạch sử dụng đất quận thanh trì

Công dân cần xác định cụ thể các vấn đề quy hoạch và hiện trạng đất đai trước khi thực hiện chuyển nhượng, tặng đất. Thông tin quy hoạch sử dụng đất quận thanh trì được công khai tại chính cơ hành chính cấp huyện. Công dân sẽ được cấp thông tin quy hoạch miễn phí, đồng thời được tư vấn về việc chuyển nhượng, tặng đất trong diện quy hoạch trong trường hợp cụ thể. Hơi mất thời gian nhưng thông tin sẽ chính xác nhất.

Ngoài ra công dân có thể tra cứu thông tin quy hoạch trên ứng dụng phần mềm ngay tại nhà, cung cấp bản đồ quy hoạch chi tiết quận thanh trì cùng kế hoạch triển khai sử dụng đất, thông tin diện tích đất, mục đích sử dụng. Đồng thời yêu cầu tư vấn liên quan đến đất quy hoạch từ đơn vị cung cấp dịch vụ tra cứu.

Dựa trên những quy định của luật đất đai 2013, công dân là chủ sở hữu đất nằm trong diện quy hoạch có quyền được tặng và chuyển nhượng đất cho bên thứ 2. Thông tin và những quy định sẽ dễ dàng tra cứu và tư vấn tại dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch quận hà nội, kênh thông tin điện tử ủy ban nhân quận huyện. Ngoài ra dịch vụ còn hỗ trợ công dân các vấn đề pháp lý để soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng chính xác và nhanh chóng, hiệu quả.