So sánh giữa links submitter & Submit link

Chúng ta thường nghe nhắc nhiều tới cụm từ link submitter, ngoài ra không phải ai cũng biết chúng là gì, có nghĩa như vậy nào? Nghe qua thì link liên kết submitter khá giống với submit backlink và thực tiễn đây là tên gọi của […]