Trường hợp nào phải hủy Tờ khai hải quan?

Điều 22 thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về việc hủy tờ khai hải quan

Tham khảo: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

 1. Trường hợp hủy Tờ khai hải quan cụ thể như sau:
 2. a) Quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế nhưng không có hàng nhập khẩu đến cửa khẩu nhập hoặc hàng xuất khẩu chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;
 3. b) Quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan không xuất trình hồ sơ hải quan trong trường hợp phải xuất trình hồ sơ hải quan để cơ quan hải quan kiểm tra;
 4. c) Quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan chưa xuất trình hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra thực tế để cơ quan hải quan kiểm tra;
 5. d) Các trường hợp hủy tờ khai theo yêu cầu của DN:

Xem thêm: Cách kê khai thuế giá trị gia tăng

d.1) Tờ khai hải quan điện tử đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống điện tử có sự cố;

d.2) Khai nhiều tờ khai cho cùng một lô hàng (khai trùng thông tin tờ khai);

d.3) Tờ khai hàng hóa XK đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng thực tế không XK hàng hóa;

d.4) Tờ khai hàng hóa NK đã được đăng ký, nhưng thực tế hàng hóa không NK;

d.5) Khai sai các chỉ tiêu thông tin không được phép sửa

2/ Thủ tục hủy Tờ khai:

 1. Trách nhiệm người khai hải quan:

Khi có yêu cầu hủy tờ khai thì người khai hải quan phải có văn bản đề nghị huỷ theo mẫu số 04/HTK/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư  38/2015/TT-BTC gửi cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai và nộp chứng từ chứng minh thực tế hàng hóa không xuất khẩu, nhập khẩu đối với các trường hợp quy định tại điểm d.3, d.4 khoản 1 Điều 22 thông tư 38/2015/TT-BTC.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng thực tế không xuất khẩu, nếu hủy tờ khai để đưa trở lại nội địa, người khai hải quan phải cam kết trong văn bản đề nghị về việc chưa thực hiện việc hoàn thuế, không thu thuế cho lô hàng thuộc tờ khai hàng hóa xuất khẩu tại cơ quan thuế nội địa hoặc tại cơ quan hải quan và chịu trách nhiệm về nội dung đã khai báo. Nếu cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế kiểm tra phát hiện người khai hải quan đã hoàn thuế thì người khai hải quan bị xử lý theo quy định của pháp luật;

Xem thêm: 

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

 1. b) Trách nhiệm cơ quan hải quan:
 • Trong 08 giờ, công chức HQ kiểm tra, đề xuất Chi cục trưởng hủy TK
 • Thanh khoản tiền thuế phải thu của tờ khai được hủy (nếu có)
 • Quá 10 ngày kể từ ngày hết hiệu lực TK, DN không đề nghị hủy TK thì CQHQ hủy TK
 1. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xem xét quyết định việc hủy tờ khai hải quan đã được cơ quan hải quan đăng ký.