Đại học nông lâm thái nguyên đơn vị chuyển giao công nghệ hàng đầu

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là định hướng phát triển của nước ta trong thời kỳ hội nhập. Nông nghệp Việt đang còn theo hình thức tiểu nông và chưa ứng dụng công nghệ cao để mang đến bước đột phá mới cho nền nông nghiệp nước ta. Yêu cầu ngày càng nhiều hơn nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tao và có khả năng nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao, chuyển giao cho nông dân và phát triển trên quy mô rộng. Đại nông lâm thái nguyên là một trong những đơn vị đi đầu trong đào tạo và chuyển giao công nghệ cao cho lĩnh vực nông lâm nghiệp.

Chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực nông lâm nghiệp

Đại học nông lâm – đại học thái nguyên thành lập từ năm 1970, theo định hướng phát triển nhân lực có trình độ cho các tỉnh phía bắc và trên toàn quốc. Lĩnh vực đào tạo chính: nông học – chăn nuôi – lâm nghiệp. Với lịch sử 48 năm phát triển, chương trình đào tạo được mở rộng và cải tiến hơn rất nhiều để đáp ứng nhu cầu học tập, đào tạo và nhu cầu xã hội.

Chương trình đào tạo đại học chính quy, phi chính quy, sau đại học ( thạc sĩ, tiến sĩ) mang đến nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu làm việc và nghiên cứu tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và nhiều tổ chức quốc tế về lĩnh vực nông nghiệp. Thí sinh quân tâm có thể cập nhật chương trình tuyển sinh đào tạo trên: http://www.tuaf.edu.vn .

Trường được nhà nước đầu tư lựa chọn là đơn vị nghiên cứu và thí điểm công nghệ nông nghệp mới nhất về trồng trọt chăn nuôi. Các phương pháp công nghệ mới nhất được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp hiện đại được đưa vào chương trình đào tạo, đồng thời với khả năng nghiên cứu của giảng viên sinh viên thì đây là cái nôi để chuyển giao công nghệ cho nông dân trên toàn quốc, mở rộng phát triển nông – lâm nghiệp Việt.

Sinh viên được tham gia các chương trình đào tạo đặc biệt tại các quốc gia có nền nông nghiệp phát triển để học hỏi và trở về phục vụ định hướng phát triển quốc gia. Chương trình đào tạo bám sát yêu cầu và định hướng phát triển nhà nước về nông nghiệp iện đại.

Cơ hội việc làm sinh viên tốt nghiệp lĩnh vực nông lâm

Lĩnh vực nông lâm tại trường đại học nông lâm thái nguyên được chia thành 3 khoa đào tạo chính:

  • Khoa nông học – với 3 chuyên ngành: ngành trồng trọt, bác sĩ cây trồng, nông nghiệp công nghệ cao.
  • Khoa chăn nuôi thú y – với 2 chuyên nghành: ngành chăn nuôi, dược – thú y.
  • Khoa lâm nghiệp – với 2 chuyên ngành: lâm nghiệp và quản lý tài nguyên rừng.

Sau tốt nghiệp lĩnh vực nông – lâm nghiệp đại học nông lâm thái nguyên, sinh viên sẽ có cơ hội làm việc tại:

  • Các cơ quan nhà nước, sở, bộ ban ngành liên quan đến lĩnh vực nông – lâm nghiệp trên toàn quốc, đặc biệt các tỉnh phía bắc.
  • Doanh nghiệp, đơn vị tư nhân về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, phát triển lâm nghiệp.
  • Cơ hội làm việc và hợp tác quốc tế với các nước có nền nông nghiệp phát triển, thông qua các chương trình đào tạo đặc biệt, hợp tác và liên kết quốc tế.
  • Sinh viên có thành tích học tập tốt được giữ lại trường giảng dạy và nghiên cứu.

Chương trình đào tạo đại học nông lâm thái nguyên với chất lượng, nhiều đổi mới, phát triển phù hợp với định hướng phát triển mang đến nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ hàng đầu cho lĩnh vực nông – lâm nghiệp hiện đại. Chương trình cụ thể công khai cụ thể trên website trường và khoa đào tạo.