dencos

Sau khi nhổ răng khôn Nên làm gì?

Răng khôn là răng trong cùng của mỗi cung hàm, khi răng khôn mọc thường gây nên nhiều biến chứng, trong đa phần trường hợp để ngăn ngừa hoặc giải […]